СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ           
       


СЪУЧРЕДИТЕЛИ ДО МОМЕНТА

1.Горан Стоянов Горанов
2.Евгения Стоянова Григорова
3.Елена Руменова Григорова
4.Милена Иванова Червенкова
5.Николай Георгиев Ефтимов
6.Соня Генадиева Георгиева
7.Калина Русева Стефанова

Ако сте съпречастни,волеви и амбициозни към нашата кауза и желаете да станете
СЪУЧРЕДИТЕЛИ използвайте онлайн формата за кандидатстване или се свържете с нас.

       
    почивка в България